Сімейна медицина - це медицина майбутнього у вітчизняній охороні здоров'я.

Об'єктом медичного обслуговування і організації роботи сімейного лікаря буде вся сім'я, всі її члени незалежно від віку.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА ДОПОМОГА

позалікарняна медична допомога, що надається особам, які приходять на прийом до лікаря, і вдома.

Включає профілактичні, лікувально-діагностичні та реабілітаційні заходи, спрямовані на зниження захворюваності, інвалідності та смертності. Важливою складовою при цьому є профілактичні огляди, диспансеризація, а також гігієнічне виховання населення та пропаганда здорового способу життя.

ПРОФІЛАКТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ

Профілактична спрямованість - важливий принцип сімейної медицини. Прогнозування ризику розвитку окремих захворювань, доклінічна їх діагностика, своєчасність інформування пацієнта, а також прийняття профілактичних заходів - найважливіші складові елементи щоденної роботи сімейного лікаря і медичної сестри.

ВАКЦИНАЦІЯ

 Одним з найбільш потужних бар'єрів для інфекційних захворювань є дитяча вакцинація. Комплекс щеплень, які робляться дитині в перші роки життя, захищає дитячий організм від важких захворювань, які можуть спричинити порушення в розвитку або інші невідворотні наслідки. 

   

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я

Основною метою громадського здоров'я є: 

-здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування здорового способу життя; 

-збереження та укріплення здоров'я населення; попередження розвитку захворювань; 

- зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення; 

- збільшення активного довголіття.

ХОСПІСНО-ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА

В умовах України основна координуюча роль в організації та проведенні паліативної допомоги відводиться дільничному (сімейному) лікарю, який безпосередньо спостерігає за хворим і залучає до лікування, у разі необхідності, спеціалістів інших профілей.


При Коломийському міському центрі ПМСД створено кабінет хоспісно-паліативної консультативної допомоги.

Наказом головного лікаря, Мельничука В.Б., призначено відповідальну по паліативній та хоспісній допомозі населенню м. Коломия, Волошенюк Н.Я., лікаря загальної практики сімейної медицини АЗПСМ №3, яка є координатором між паліативно хворими та спеціалізованими закладами хоспісного типу обласного рівня.

© 2014 КЗ КМР "КМЦ ПМСД"
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!